Výsledky fotosoutěže 2017

3. kategorie - HOUBA V DETAILU

Počet bodů 64

žilnatka oranžová - Phlebia radiata

Počet bodů 63

pstřeň dubový - Fistulina hepatica

Počet bodů 61

Pýchavka palicovitá - Lycoperdon excipuliforme

Počet bodů 58

bránovitec hnědofialový - Trichaptum fuscoviolaceum

Počet bodů 57

smrž jedlý  Morchella vulgaris
křehutka - Psathyrella amarescens

Počet bodů 56

lošák šupinatý - Sarcodon squamosus

Počet bodů 55

ryzec ďubkovaný - Lactarius scrobiculatus

Počet bodů 54

Hvězdovka límečková - Geastrum striatum

Počet bodů 53

Bělozub nafialovělý - Bankera violascens

Počet bodů 52

troudnatec pásovaný  Fomitopsis pinicola

Počet bodů 49

Bělochoroš slzící - Postia guttulata
Hadovka valčická - Phallus hadriani
bělochoroš pýchavkovitý - Ptychogaster albus

Počet bodů 48

Křehutka Candolleova - Psathyrella candolleana
Hřib dubový Boletus reticulatus

Počet bodů 46

Kukmák bělovlnný - Volvariella bombycina
Bedla červenající - Macrolepiota rhacodes
černorosol bukový - Exidia glandulosa
Helmovka zoubkatá Mycena pelianthina

Počet bodů 45

ryzec smrkový  Lactarius deterrimus
Muchomůrka růžovka - Amanita rubescens
hřib smrkový - Boletus edulis
pavučinec polokrvavý - Cortinarius semisanguineus
Hřib dubový - Boletus reticulatus
Hřib dubový - Boletus reticulatus  2
bedla šedohnědá - Chlorophyllum olivieri
penízovka sametonohá  Flammulina velutipes

Počet bodů 43

síťkovec dubový - Daedalea quercina
ostnáček dvoubarvý - Resinicium bicolor

Počet bodů 42

Plstnatec tlustoostný - Spongipellis pachyodon

Počet bodů 41

Holubinka tmavolemá - Russula illota
bedla vysoká - Macrolepiota procera

Počet bodů 40

Pýchavka obecná Lycoperdon perlatum
trámovka plotní - Gloeophyllum sepiarium

Počet bodů 39

pavučinec polokrvavý - Cortinarius semisanguineus

Počet bodů 37

Prášivka letní - Bovista aestivalis
rosolovka listovitá - Tremella foliacea

Počet bodů 36

kalichovka zvonečková - Xeromphalina campanella

Počet bodů 34

Penízovka sametonohá Flammulina velutipes
bedla vysoká - Macrolepiota procera
bedla vysoká - Macrolepiota procera

Počet bodů 32

psivka Ranelova - Mutinus ravenelii
helmovka + houbáš hnědý - Mycena sp. + Spinellus fusiger

Počet bodů 31

Bolcovitka ucho Jidášovo Auricularia auricula-judae

Počet bodů 28

Klihatka černá Bulgaria inquinans

Počet bodů 26

Rovetka pýchavkovitá Asterophora lycoperdoides

Počet bodů 24

Dřevomorka zlatá Pseudomerulius aureus

Počet bodů 20

houževnatec vonný - Lentinus suavissinus

Podmínky fotosoutěže ČMS 2017


Výsledky kategorie 1

Výsledky kategorie 2

Výsledky kategorie 3

Výsledky kategorie 4


Vyřazené fotografie kategorie 1

Vyřazené fotografie kategorie 2

Vyřazené fotografie kategorie 3

Vyřazené fotografie kategorie 4


Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Sponzoři