Výsledky fotosoutěže 2017

1. kategorie - HOUBY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

Počet bodů 57

korálovec bukový - Hericium clathroides

Počet bodů 55

voskovička černavá - Holwaya mucida
míhavka vodní - Vibrissea truncorum

Počet bodů 53

kačenka česká - Verpa bohemica

Počet bodů 52

hvězdovka pastvinná - Geastrum schmidelii
límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa
hřib smrkový - Boletus edulis

Počet bodů 51

Černolupen krvavý  Melanophyllum haematospermum
Pavučinovka zlatožlutá - Arachnopeziza aurelia
hlízenka jetelová - Sclerotinia trifoliorum

Počet bodů 50

Pýchavka závojová Lycoperdon mammiforme
helmovka tuhonohá - Mycena galericulata
čepičatka jehličnanová - Galerina marginata
Kuřátka lososová - Ramaria subbotrytis

Počet bodů 49

terčka číškomilná - Lanzia echinophila
pstřeň dubový - Fistulina hepatica
hřib sametový - Xerocomellus pruinatus
terčka dubová - Rutstroemia firma
smrž kuželovitý -Morchella conica

Počet bodů 48

šupinovka slizká - Pholiota adiposa
vodnička terčovitá - Cudoniella tenuispora
Hřib hnědý Imleria badia
Pavučinec náramkovcový - Cortinarius praestans
kotrč kadeřavý - Sparassis crispa
Pečárka Bohusova - Agaricus bohusii
choroš šupinatý - Polyporus squamosus

Počet bodů 46

Kuřátka nazelenalá - Ramaria apiculata
patyčka rosolovitá - Leotia lubrica
Hadovka valčická - Phallus hadriani

Počet bodů 45

hřib borový - Boletus pinophilus
Hřib smrkový - Boletus edulis
Štítovka stinná Pluteus umbrosus
Hřib borový - Boletus pinophilus
Hlíva čepičkatá Pleurotus calyptratus

Počet bodů 44

Ryzec smrkový - Lactarius deterrimus
Hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus
Pavučinec Cortinarius cf. volvatus

Počet bodů 42

slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus
Čirůvka fialová - Lepista nuda
hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus
krásnorůžek lepkavý - Calocera viscosa
Pavučinec vyjímečný Cortinarius rubellus

Počet bodů 41

opeňka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis
Křemenáč krvavý - Leccinum aurantiacum
Penízovka sametonohá - Flammulina velutipes
hřib červený - Xerocomellus rubellus

Počet bodů 40

šupinovka zhoubná - Hemipholiota populnea
Hvězdovka červenavá - Geastrum rufescens
klihatka černá - Bulgaria inquinans
Hřib smrkový - Boletus edulis

Počet bodů 39

Liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis
helmovka louhová - Mycena stipata

Počet bodů 37

hřib kovář - Boletus erythropus
Helmovka narůžovělá - Mycena rosea

Počet bodů 36

Hnojník inkoustový - Coprinopsis atramentaria
Hřib dubový Boletus reticulatus

Počet bodů 35

muchomůrka šedivka - Amanita excelsa
třepenitka maková - Hypholoma capnoides
outkovka pásovaná - Trametes ochracea

Počet bodů 34

Ryzec rašeliníkový Lactarius sphagneti

Počet bodů 33

Muchomůrka červená Amanita muscaria
Outkovka pestrá - Trametes versicolor
Muchomůrka růžovka Amanita rubescens

Počet bodů 32

Šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans
Lošák jelení - Sarcodon imbricatus
hnojník domácí - Coprinellus domesticus

Počet bodů 31

Hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans

Počet bodů 30

Pavučinec Hercynský Cortinarius hercynicus

Počet bodů 28

Muchomůrka červená - Amanita muscaria

Počet bodů 27

Bedla Vysoká Macrolepiota procera

Počet bodů 26

Pavučinec slizký- Cortinarius mucosus

Počet bodů 25

kozák topolový - Leccinum duriusculum

Podmínky fotosoutěže ČMS 2017


Výsledky kategorie 1

Výsledky kategorie 2

Výsledky kategorie 3

Výsledky kategorie 4


Vyřazené fotografie kategorie 1

Vyřazené fotografie kategorie 2

Vyřazené fotografie kategorie 3

Vyřazené fotografie kategorie 4


Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Sponzoři