Fotosoutěž 2017

Předmětem soutěže jsou pouze digitální barevné fotografie.

Podmínky fotosoutěže ČMS 2017

Dle rozhodnutí výboru České mykologické společnosti se fotosoutěže ročníku 2017 mohou účastnit pouze členové ČMS. Předpokládáme, že ceny za první tři místa ve všech kategoriích budou dotovány celkovou částkou 5 000 Kč.

V registračním formuláři uveďte přihlašovací jméno účastníka soutěže tak, aby z něj nebylo možno dedukovat indicie ke konkrétní osobě. V registračním formuláři musíte uvést svoje skutečné jméno a svoji emailovou adresu, pomocí které se s vámi spojíme v případě potřeby nebo po vyhodnocení výsledků soutěže. Vaše emailová adresa nebude do ukončení soutěže nikde zveřejněna, po jejím ukončení jen pro potřeby interní evidence ČMS. Administrátoři webu mající přístup do databáze jsou v této věci vázáni mlčenlivostí.

Diskvalifikován bude účastník soutěže, který vložil soutěžní fotografie prostřednictvím více uživatelů.

Složení hodnotitelské komise zveřejníme současně se zveřejněním výsledků soutěže. Členové hodnotitelské komise nemohou být účastníky soutěže. Členové hodnotitelské komise nemají do ukončení hodnocení přístup k osobním údajům účastníků soutěže, fotografie jsou hodnoceny anonymně.

Uzávěrka pro vkládání soutěžních fotografií je 31. prosince 2017.

Předběžné výsledky soutěže budou zveřejněny do 31. března 2018, finální výsledky do 31. května 2018.

Administrátorem fotosoutěže je již tradičně Karel Tejkal. S technickými dotazy nebo problémy se na něj obracejte prostřednictvím emailu karel.tejkal@myko.cz.

Registrace účastníka fotosoutěže 2017

Termín pro vládání soutěžních fotografií již vypršel, do soutěže se již nelze registrovat.

Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Sponzoři