Výsledky fotosoutěže 2017

1. kategorie - HOUBY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

I. cena - počet bodů 70

Helmovka šafránová Mycena crocata

II. cena - počet bodů 60

Holubinka révová Russula xerampelina

III. cena - počet bodů 59

Slizák mazlavý Gomphidius glutinosus

Další pořadí - počet bodů 58

Krasočíška žlutá Caloscypha fulgens
kalichovka zlatolupenná - Chrysomphalina chrysophylla

Další pořadí - počet bodů 57

korálovec bukový - Hericium clathroides

Další pořadí - počet bodů 56

Mísenka oranžová Aleuria aurantia

Další pořadí - počet bodů 55

voskovička černavá - Holwaya mucida
míhavka vodní - Vibrissea truncorum

Další pořadí - počet bodů 54

Slizečka porcelánová Oudemansiella mucida

Další pořadí - počet bodů 53

kačenka česká - Verpa bohemica

Další pořadí - počet bodů 52

hvězdovka pastvinná - Geastrum schmidelii
hřib smrkový - Boletus edulis
límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa

Další pořadí - počet bodů 51

Pavučinovka zlatožlutá - Arachnopeziza aurelia
hlízenka jetelová - Sclerotinia trifoliorum
Černolupen krvavý  Melanophyllum haematospermum

Další pořadí - počet bodů 50

čepičatka jehličnanová - Galerina marginata
Pýchavka závojová Lycoperdon mammiforme
helmovka tuhonohá - Mycena galericulata
Kuřátka lososová - Ramaria subbotrytis

Další pořadí - počet bodů 49

hřib sametový - Xerocomellus pruinatus
terčka číškomilná - Lanzia echinophila
terčka dubová - Rutstroemia firma
smrž kuželovitý -Morchella conica
pstřeň dubový - Fistulina hepatica

Další pořadí - počet bodů 48

šupinovka slizká - Pholiota adiposa
Pavučinec náramkovcový - Cortinarius praestans
kotrč kadeřavý - Sparassis crispa
Hřib hnědý Imleria badia
Pečárka Bohusova - Agaricus bohusii
choroš šupinatý - Polyporus squamosus
vodnička terčovitá - Cudoniella tenuispora

Další pořadí - počet bodů 46

Kuřátka nazelenalá - Ramaria apiculata
Hadovka valčická - Phallus hadriani
patyčka rosolovitá - Leotia lubrica

Další pořadí - počet bodů 45

Hřib smrkový - Boletus edulis
Štítovka stinná Pluteus umbrosus
Hřib borový - Boletus pinophilus
hřib borový - Boletus pinophilus
Hlíva čepičkatá Pleurotus calyptratus

Další pořadí - počet bodů 44

Ryzec smrkový - Lactarius deterrimus
Hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus
Pavučinec Cortinarius cf. volvatus

Další pořadí - počet bodů 43

Zelenitka měděnková - Chlorociboria aeruginascens

Další pořadí - počet bodů 42

hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus
slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus
Čirůvka fialová - Lepista nuda
krásnorůžek lepkavý - Calocera viscosa
Pavučinec vyjímečný Cortinarius rubellus

Další pořadí - počet bodů 41

opeňka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis
Křemenáč krvavý - Leccinum aurantiacum
hřib červený - Xerocomellus rubellus
Penízovka sametonohá - Flammulina velutipes

Další pořadí - počet bodů 40

šupinovka zhoubná - Hemipholiota populnea
Hvězdovka červenavá - Geastrum rufescens
klihatka černá - Bulgaria inquinans
Hřib smrkový - Boletus edulis

Další pořadí - počet bodů 39

helmovka louhová - Mycena stipata
Liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis

Další pořadí - počet bodů 37

Helmovka narůžovělá - Mycena rosea
hřib kovář - Boletus erythropus

Další pořadí - počet bodů 36

Hnojník inkoustový - Coprinopsis atramentaria
Hřib dubový Boletus reticulatus

Další pořadí - počet bodů 35

muchomůrka šedivka - Amanita excelsa
třepenitka maková - Hypholoma capnoides
outkovka pásovaná - Trametes ochracea

Další pořadí - počet bodů 34

Ryzec rašeliníkový Lactarius sphagneti

Další pořadí - počet bodů 33

Muchomůrka červená Amanita muscaria
Outkovka pestrá - Trametes versicolor
Muchomůrka růžovka Amanita rubescens

Další pořadí - počet bodů 32

Šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans
Lošák jelení - Sarcodon imbricatus
hnojník domácí - Coprinellus domesticus

Další pořadí - počet bodů 31

Hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans

Další pořadí - počet bodů 30

Pavučinec Hercynský Cortinarius hercynicus

Další pořadí - počet bodů 28

Muchomůrka červená - Amanita muscaria

Další pořadí - počet bodů 27

Bedla Vysoká Macrolepiota procera

Další pořadí - počet bodů 26

Pavučinec slizký- Cortinarius mucosus

Další pořadí - počet bodů 25

kozák topolový - Leccinum duriusculum

Podmínky fotosoutěže ČMS 2017


Výsledky kategorie 1

Výsledky kategorie 2

Výsledky kategorie 3

Výsledky kategorie 4


Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Sponzoři