Předběžné výsledky fotosoutěže 2017

Po vyhlášení předběžných výsledků fotosoutěže byly proti nim vzneseny námitky. U řady soutěžních fotografií bylo zjištěno, že již byly před uzávěrkou přihlášek publikovány, což je v rozporu s cíli soutěže. Výbor ČMS po diskuzi rozhodl (v souladu s článkem 13 Podmínek soutěže) o vyřazení těchto fotografií ze soutěže. Do 30. dubna 2018 je možné podle pravidel vznášet další námitky, počet vyřazených fotografií se tedy může ještě zvýšit.

Vyřazené fotografie najdete dle kategorií pomocí odkazů v menu (pravý sloupec).

1. kategorie - HOUBY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

Počet bodů 57

korálovec bukový - Hericium clathroides

Počet bodů 55

míhavka vodní - Vibrissea truncorum
voskovička černavá - Holwaya mucida

Počet bodů 53

kačenka česká - Verpa bohemica

Počet bodů 52

límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa
hřib smrkový - Boletus edulis
hvězdovka pastvinná - Geastrum schmidelii

Počet bodů 51

hlízenka jetelová - Sclerotinia trifoliorum
Černolupen krvavý  Melanophyllum haematospermum
Pavučinovka zlatožlutá - Arachnopeziza aurelia

Počet bodů 50

Pýchavka závojová Lycoperdon mammiforme
helmovka tuhonohá - Mycena galericulata
čepičatka jehličnanová - Galerina marginata
Kuřátka lososová - Ramaria subbotrytis

Počet bodů 49

terčka dubová - Rutstroemia firma
smrž kuželovitý -Morchella conica
terčka číškomilná - Lanzia echinophila
pstřeň dubový - Fistulina hepatica
hřib sametový - Xerocomellus pruinatus

Počet bodů 48

kotrč kadeřavý - Sparassis crispa
Pečárka Bohusova - Agaricus bohusii
choroš šupinatý - Polyporus squamosus
šupinovka slizká - Pholiota adiposa
vodnička terčovitá - Cudoniella tenuispora
Hřib hnědý Imleria badia
Pavučinec náramkovcový - Cortinarius praestans

Počet bodů 46

Kuřátka nazelenalá - Ramaria apiculata
patyčka rosolovitá - Leotia lubrica
Hadovka valčická - Phallus hadriani

Počet bodů 45

Štítovka stinná Pluteus umbrosus
Hřib borový - Boletus pinophilus
Hlíva čepičkatá Pleurotus calyptratus
hřib borový - Boletus pinophilus
Hřib smrkový - Boletus edulis

Počet bodů 44

Hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus
Pavučinec Cortinarius cf. volvatus
Ryzec smrkový - Lactarius deterrimus

Počet bodů 42

hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus
krásnorůžek lepkavý - Calocera viscosa
Pavučinec vyjímečný Cortinarius rubellus
Čirůvka fialová - Lepista nuda
slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus

Počet bodů 41

Křemenáč krvavý - Leccinum aurantiacum
Penízovka sametonohá - Flammulina velutipes
hřib červený - Xerocomellus rubellus
opeňka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis

Počet bodů 40

klihatka černá - Bulgaria inquinans
Hřib smrkový - Boletus edulis
šupinovka zhoubná - Hemipholiota populnea
Hvězdovka červenavá - Geastrum rufescens

Počet bodů 39

helmovka louhová - Mycena stipata
Liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis

Počet bodů 37

hřib kovář - Boletus erythropus
Helmovka narůžovělá - Mycena rosea

Počet bodů 36

Hřib dubový Boletus reticulatus
Hnojník inkoustový - Coprinopsis atramentaria

Počet bodů 35

třepenitka maková - Hypholoma capnoides
outkovka pásovaná - Trametes ochracea
muchomůrka šedivka - Amanita excelsa

Počet bodů 34

Ryzec rašeliníkový Lactarius sphagneti

Počet bodů 33

Muchomůrka růžovka Amanita rubescens
Muchomůrka červená Amanita muscaria
Outkovka pestrá - Trametes versicolor

Počet bodů 32

hnojník domácí - Coprinellus domesticus
Šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans
Lošák jelení - Sarcodon imbricatus

Počet bodů 31

Hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans

Počet bodů 30

Pavučinec Hercynský Cortinarius hercynicus

Počet bodů 28

Muchomůrka červená - Amanita muscaria

Počet bodů 27

Bedla Vysoká Macrolepiota procera

Počet bodů 26

Pavučinec slizký- Cortinarius mucosus

Počet bodů 25

kozák topolový - Leccinum duriusculum

Podmínky fotosoutěže ČMS 2017


Výsledky kategorie 1

Výsledky kategorie 2

Výsledky kategorie 3

Výsledky kategorie 4


Vyřazené fotografie kategorie 1

Vyřazené fotografie kategorie 2

Vyřazené fotografie kategorie 3

Vyřazené fotografie kategorie 4


Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Sponzoři